Kells Consulting ltd

Kells Consulting Ltd - Strona Internetowa

Kluczową kwestią do rozważenia jest to, w jaki sposób Twoja firma zarządza najważniejszym aktywem, tak aby zaangażować i wzmocnić pracowników dostarczających usługi lub produkty najwyższej jakości.

Kells Consulting może Ci pomóc we wszystkich sprawach związanych z pracownikami, które pojawiają się w cyklu życia stosunku pracy, od nawiązania stosunku pracy aż do rozwiązania stosunku pracy poprzez rozwiązanie umowy o pracę, zwolnienie z pracy lub emeryturę.

Wymagania współczesnego biznesu w zakresie konkurencyjności oraz wyzwania związane z zarządzaniem ludźmi sprawiają, że dla odnoszących sukcesy organizacji konieczne jest posiadanie szeroko zakrojonej wiedzy specjalistycznej w zakresie HR, dostępnej we własnym zakresie lub za pośrednictwem doświadczonego dostawcy, takiego jak Kells Consulting. Dzięki dziesięcioleciom doświadczenia HR w różnych sektorach przemysłu Jim Reaney i Kells Consulting mogą dostarczać rozwiązania dostosowane do konkretnych potrzeb biznesowych i zasobów ludzkich. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz porady, czy zarządzania jakąkolwiek sprawą kadrową w czasie rzeczywistym, skontaktuj się z Kells Consulting, aby znaleźć praktyczne i opłacalne rozwiązania dla Twoich potrzeb biznesowych.

Kells Consulting Ltd - PROJEKT INFO

website design cork