Oświadczenie prawne

Oświadczenie Prawne: Klarowność, Zaufanie, Twój Bezpieczny Kierunek w Świecie Online.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji lub masz jakiekolwiek pytania dotyczące oświadczenia na naszej stronie, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail info@qwebagency.pl.

Oświadczenie Prawne

 

Oświadczenia dla QWeb Agency

Wszystkie informacje zamieszczone na tej stronie internetowej – https://qwebagency.pl/ – są publikowane w dobrej wierze i mają charakter ogólnoinformacyjny. QWeb Agency nie udziela żadnych gwarancji co do kompletności, niezawodności i dokładności tych informacji. Wszelkie działania podejmowane na podstawie informacji zawartych na tej stronie internetowej (QWeb Agency) odbywają się wyłącznie na własne ryzyko. QWeb Agency nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i/lub szkody w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Z naszej strony internetowej możesz odwiedzać inne strony internetowe, przechodząc do nich za pośrednictwem hiperłączy do takich zewnętrznych witryn. Chociaż dokładamy starań, aby dostarczać jedynie jakościowe łącza do przydatnych i etycznych stron internetowych, nie mamy kontroli nad treścią i charakterem tych stron. Łącza do innych stron internetowych nie oznaczają rekomendacji co do całej zawartości znajdującej się na tych stronach. Właściciele witryn i treści mogą ulec zmianie bez powiadomienia, co może mieć miejsce zanim będziemy mieli możliwość usunięcia łącza, które mogło “się pogorszyć”.

Prosimy również pamiętać, że opuszczając naszą stronę internetową, inne strony mogą mieć inne polityki prywatności i warunki, które wykraczają poza naszą kontrolę. Upewnij się, że sprawdzisz Polityki Prywatności tych stron oraz ich “Warunki świadczenia usług” przed dokonaniem jakichkolwiek transakcji lub udostępnieniem jakichkolwiek informacji.

Zgoda

Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na nasze oświadczenie i zgadzasz się z jego warunkami.

Aktualizacja

W przypadku aktualizacji, zmian lub wprowadzenia jakichkolwiek zmian w tym dokumencie, te zmiany zostaną wyraźnie zamieszczone tutaj.